Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI


Vijeće roditeljaCilj vijeća roditelja je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole, te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika. Vijeće je tijelo koje inicira i sudjeluje u promjeni škola uključujući roditelje koji učestvuju u odlukama koje vode ka poboljšanju naših škola. Ovom novom idejom, vijeća poboljšavaju sistem obrazovanja u BiH, što sve zajedno doprinosi pozitivnim promjenama u državi .

Dužnosti, sastav, način biranja vijeća roditelja definiran je ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA.


Evo najvažnijeg:


Škola je obavezna pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja čije članove biraju roditelji učenika.

Pravilima škole se utvrđuje procedura i način organiziranja i rad vijeća roditelja.


Dužnosti vijeća roditelja :


  • promoviranje interesa škole u sredini gdje se nalazi;
  • predstavljanje stavova roditelja školskom odboru;
  • podsticanje angažmana roditelja u radu škole;
  • informisanje školskog odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom;
  • učestvovanje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi
  • kandidovanje i biranje predstavnika roditelja u školski odbor.


Predstavnici vijeća roditelja ulaze u sastav ŠKOLSKOG ODBORA koji je organ rukovođenja i upravljanja školom.


Članovi školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, u skladu s propisanom procedurom, a na principu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura. Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice.Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade.Pravilima škole utvrđuje se broj članova školskog odbora koji se sastoji od najmanje pet, a najviše trinaest članova, vodeći računa o principima i kriterijima propisanim zakonom.


Članovi vijeća roditelja:

RB

IME I PREZIME

1


2


3


4


5


Non progredi est regredi

Ne napredovati znači nazadovati

Latinska izreka