Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI
Dobar obrazovni sistem će nas naučiti makar to koliko malo znamo i koliko još treba da učimo.

Ser Džon Labok


Uposlenici

Predmetna nastava

RB

IME I PREZIME

ZVANJE

RAZREDNI

1

Murisa Jukan

nastavnica b.h.s jezika


2

Jasminka Duraković

nastavnica b.h.s jezika


3

Edina Džafić

profesorica b.h.s jezika


4

Safeta Avdić

profesorica engleskog jezika


5

Azijada Kapetanović

profesorica engleskog jezika


6

Emira Eminović

nastavnica engleskog jezika


7

Lejla Đogić

profesorica engleskog jezika


8

Emina Muriqi

profesorica njemačkog jezika


9

Zenaida Šabić

profesorica njemačkog jezika


10

Amra Mešić

profesorica matematike


11

Enesa Devedžić

profesorica matematike


12

Deniza Kamenjašević

profesorica matematike


13

Benis Kamenjašević

profesor fizike


14

Nusreta Mustajbašić

profesorica biologije


15

Svetlana Glibanović

profesorica biologije i hemije


16

Nisveta Buljubašić

nastavnica biologije i hemije


17

Šefika Izoreski

profesorica historije i geografije


18

Nihada Zahirović

nastavnica historije i geografije


19

Alma Mulavdić

profesorica historije i geografije


20

Maida Djedović

profesorica tehničkog odgoja i informatike


21

Azila Begić

nastavnica tehničkog odgoja i informatike


22

Elvir Pilavdžić

profesor tehničkog odgoja i informatike


23

Bedin Ravkić

nastavnik tehničkog odgoja i informatike


24

Mevludin Šabanović

profesor muzičke kulture


25

Ekrem Ćurić

profesor muzičke kulture


26

Mersija Ibrahimović

nastavnik likovne kulture


27

Damir Kuranović

profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja


28

Šefik Memić

nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja


29

Darko Mehmedović

nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja


30

Mevlida Džebić

profesor islamske vjeronauke


31

Mersiha Ahmetović

nastavnica raz. nast. mualima


32

Alma Mehidić

profesor pedagogije mualima


Razredna nastava

RB

IME I PREZIME

ZVANJE

RAZREDNI

1

Adisa Avdić

nastavnica razredne nastave


2

Samra Topčagić

profesorica razredne nastave


3

Amela Isić

profesorica razredne nastave


4

Enesa Hadžihasanović

profesorica razredne nastave


5

Alma Gazibegović

profesorica razredne nastave


6

Asja Salkić

profesorica razredne nastave


7

Abida Grbić

profesorica razredne nastave


8

Ajša Nurić

nastavnica razredne nastave


9

Nirmela Džananović

nastavnica razredne nastave


10

Ahmet Nasić

profesor razredne nastave


11

Sadmira Delić

profesorica razredne nastave


12

Aida Kakeš

profesorica razredne nastave


13

Abida Okić

profesorica razredne nastave


14

Jasmina Ahmetašević

profesorica razredne nastave


15

Azra Kurtović

nastavnica razredne nastave


16

Abida Salihbašić

nastavnica razredne nastave


17

Lamija Delić Purač

profesorica razredne nastave


18

Miralem Suljić

profesor razredne nastave


19

Izudin Kadić

nastavnik razredne nastave


RB

IME I PREZIME

SVOJSTVO

1

Kemal Helić

direktor

2

Adela Iljazović

pedagogica

3

Eldina Taletović

sekretar

4

Žunić Elma

računovođa

5

Ifad Kruškić

bibliotekar

RB

IME I PREZIME

SVOJSTVO

OSNOVNA ŠKOLA

1

Hasić Husein

domar/ložač

Druga osnovna škola

2

Grbić Mina

održavanje higijene

Druga osnovna škola

3

Delić Hasiba

održavanje higijene

Druga osnovna škola

4

Hasičić Nijaz

održavanje higijene

Druga osnovna škola

5

Hasičić Jasna

održavanje higijene

Druga osnovna škola

6

Hadžić Zumra

higijeničar/ložač

PŠ Donja Lohinja

7

Piragić Almir

higijeničar/ložač

PŠ Pribava

Menadžment škole

Pomoćno osoblje