Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI

RB

IME I PREZIME

SVOJSTVO

1

Alma Okanović

predsjednik školskog odbora

2

Irma Softić

član iz reda osnivača

3

Anida Fazlić

član iz reda osnivača

4

Emira Eminović

nastavnik predstavnik Nastavničkog vijeća

5

Amir Bešić

predstavnik Vijeća roditelja škole


Školski odbor
Članovi školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, u skladu s propisanom procedurom, a na principu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura.


Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice. Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade.


Pravilima škole utvrđuje se broj

članova školskog odbora koji se sastoji od najmanje pet, a najviše trinaest članova, vodeći računa o principima i kriterijima propisanim zakonom.


Školski odbor radi na sjednicama, a planira se sljedeći program rada:


  • Usvajanje Izvještaja o radu škole,
  • Usvajanje Programa rada škole,
  • Davanje mišljenja o izabranim kandidatima po raspisanom konkursu za nastavnike,
  • Donošenje odluke o upisu učenika,
  • Usvajanje izvještaja o  poslovanju i godišnjeg obračuna,
  • Usvajanje finansijskog plana za narednu godinu,
  • Analiza rezultata na kraju prvog i drugog polugodišta i prijedlog mjera za poboljšanje istih,
  • Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za nastavno osoblje,
  • Poslovi investicionog održavanja i nabavka nastavnih sredstava  i opreme,
  • Razmatranje pripremljenosti škole za početak nove školske godine.


Školom upravlja Školski odbor koji se sastoji od pet članova. Članovi školskog odbora:


Svakim se danom nešto novo nauči.

Euripid

Školski odbor