Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI
U našoj školi učenici se mogu aktivno uključiti u mnogobrojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti prema svojim sklonostima i željama. Sudjelovanjem na javnim nastupima i takmičenjima ujedno se prezentira dodatni izvannastavni rad škole.


Svaki voditelj sekcije u posebne knjigu izvannastavnih aktivnosti upisuje godišnji plan rada, evidentira učenika, njihovo pohađanje nastave, specifična zaduženja, te interes i napredovanje u određenoj aktivnosti.


Slobodne aktivnosti su važan segment života i rada u školi, te su samim tim osnovno obilježje savremene škole.

Prilikom izrade programa rada i odabira učenika treba se pridržavati navedenih principa:


-  Organizuju se u skladu sa interesovanjima, mogućnostima i dobrovoljnim opredjeljenjem učenika;


-  Planiranje, programiranje, praćenje, organizacija i realizacija slobodnih aktivnosti podrazumijeva aktivno učešće učenika


-  One se ne bi smjele pretvoriti u bilo koju vrstu nastavnog rada


-  Jedan učenik može biti angažovan samo u dvije aktivnosti


Nastavnici zaduženi za rad sekcija trebaju najkasnije do 10. oktobra napraviti plan i program rada sekcije, oformiti grupe, predložiti raspored rada sekcija i voditi evidenciju o radu, te isto predočavaju na Stručnim aktivima i Razrednom vijeću.Sekcije za školsku 2014/15. godinu.


Nema knjige, a da se u njoj nešto dobro ne nađe.

Cervantes


RB

SEKCIJA

SEDMIČNI FOND SATI

ZADUŽENI NASTAVNICI

1

Dramska

4,5 č.

Duraković Jasminka 1,5 č.

Gazibegović Alma 1 č.

DŽ. Zaida 0,5 č.

Nasić Ahmet 1,5 č.

2

Recitatorska

5 č.

Jukan Murisa 1 č.

Topčagić Samra 1 č.

V. Sabina 1 č.

Dž. Zaida 1 č.

Hadžihasanović Enesa 1 č.

3

Recital

1 č.

Đ. Mubera 1 č.

4

Literarna

3 č.

Jukan Murisa 0,5 č.

S. Eldina 0,5 č.

Okić Abida 1 č.

V. Sabina 1 č.

5

Novinarska

1 č.

Đ. Mubera 1 č.

6

Tradicionalna bosanska muzika

1 č.

Nurić Ajša 1 č.

7

Ritmičko - baletska

1,5 č.

Spahić Fatima 0,5 č.

Hadžihasanović Enesa 1,5 č.

8

Muzička  sekcija

2 č.

K. Asima 2 č ;

9

Folklor

3 č.

Kakeš Aida 2 č.

O. Abida 1 č.

10

Likovna

1 č.

Ibrahimović Mersija 1č.

11

Automodelarstvo

0,5 č.

DŽ. Ahmet 0,5 č.

12

Građevinska

1 č.

DŽ. Ahmet 1 č.

13

Web dizajn

1 č.

M. Jasmin 1 č.

14

Elektrotehničari

1 č.

O. Izeta 0,5 č.

15

Odbojka muška i nogomet

2 č.

Gajnulović Adem 2 č.

16

Atletika

1 č.

Memić Šefik 1 č.

17

Odbojka ženska

1 č.

H. Mersudin 1 č.

18

Ekološka

4 č.

Sumbić Ahmed 1,5 č.

Nurić Ajša 1 č.

H. Bahira 1,5 č.

19

Crveni križ

2 č.

Kadić Izudin 2 č.

20

Civitas

1 č.

Valjevac Zumra 1 č.

21

Gorani

1,5 č.

Nasić Ahmet 1,5 č.

22

Ručni rad

1 č.

Hadžihasanović Enesa 1 č.

23

Vijeće učenika

1 č.

Topčagić Samra 1 č.

24

Vijeće roditelja

1,5 č.

Sumbić Ahmed  1,5 č.

25

Pomažemo drugima (volonteri)

1 č.

Ibrahimović Mersija 1č.

26

Hor ilahije i kaside

1 č.

Ahmetović Mersiha 1 č.

27

Engleski klub

1,5 č.

Kapetanović Azijada 1,5 č.

28

Njemački klub

1,5 č.

Muriqi Emina 1,5 č.

29

Debatna sekcija

1 č.

K.Fuad 1 č.