Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI


O školiOpšti podaci o školi


Školu je osnovalo Ministarstvo prosvjete NR BiH 1948.godine. Svečano otvaranje je bilo 30.09.1948.godine. Nastava je otpočela 1949.godine sa 98 učenika i 4 učitelja.


Rješenjem Narodnog odbora opštine broj: 6266/56 od 25.08.1956.godine škola je organizovana u “Prvu osnovnu školu”.  U školskoj 1956/57.godini bilo je ukupno 652 učenika od I - VIII razreda.

Rješenjem Višeg suda u Tuzli broj: U/L- 1731/96 od 02.07.1996.godine  škola je verifikovana pod nazivom “JAVNA USTANOVA DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” Gračanica.

Školsko područje “Druge osnovne škole” u Gračanici gravitira na području četiri mjesne zajednice: Gračanica, Pribava, Donja Lohinja i Gornja Lohinja.


Centralna škola obuhvata dio poručja Mjesne zajednice Gračanica, tj. Naselja Ritašići, Riječka, Luke, Hajdarovac, Lipa 1, Lipa 2, Korića han, Grabovac i dio MZ Pribava.


Danas, ova odgojno-obrazovna ustanova broji 55 uposlenika I 653 učenika, raspoređnih u 33 odjeljenja. Od toga  19 odjeljenja nastavu pohađa u centralnoj školi, pet odjeljenja u Područnoj školi „Pribava“ i devet odjeljenja u Područnoj školi „Lohinja“.


Škole su kao i ljudi, svaka živi svojim životom