Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI


Nastavničko vijeće
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici i saradnici škole. Nastavničkim vijećem rukovodi direktor škole.


Nastavničko vijeće obavlja slijedeće poslove:


Obrazovanje je skupo, ali je neznanje još skuplje.

Claus Moser


Nastavničko vijeće