Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI
U školskoj 2014/15. godini rad centralne  i područne škole  odvija se u dvije smjene.


Nastava prve smjene u centralnoj školi počinje u 7:00 sati i završava se u 12:05 sati, sa malim odmorima od po 5 minuta i velikim odmorom od 15 minuta koji je posije 3.časa.


Nastavu u prvoj smjeni pohadjaju učenici I 1, II 1, III 1, IV 1,VII 1, VII 2, VII 3,  VIII a,VIII b,VIII 1 , VIII 2,

VIII 3 ,VIII 4 s tim što nastava za I, II i III razrede počinje od 7:50 .


Nastava u drugoj smjeni počinje u 12:15 sati, a završava se u 17:20 sati, takodje sa malim odmorima od po 5 minuta i velikim odmorom od 15 minuta poslije drugog časa i pohađaju je učenici II 2 , II 3, III 2, IV 2 ,V 1,    V2, V 3, VI 1, VI 2


Učenici I 2 nastavu će pohađati u međusmjeni tako što će im prvi čas počinjati u 10:30 sati.
Područna škola Donja Lohinja


Nastava u prvoj  smjeni za učenike V 4,VI 3 ,VII 4,VIII c , VIII 4 počinje u 7:00 sati a smjena se završava u 12:05 sati.


Nastava u drugoj smjeni počinje u 12:45 sati, a završava se u 16:55 sati.

Drugu smjenu pohadjaju učenici: I 4, II 4, III 3, IV 3 odjeljenja.


Odmori su od po 5 i 10 minuta.

Nastavnici su obavezni biti u školi 15 minuta prije početka nastave, a dežurni nastavnik 20-30 minuta i biti do kraja svoje smjene.


U školama nije predviđena promjena smjena.

DATUM

DAN

AKTIVNOSTPočetak školske godineKraj prvog polugodištaPočetak zimskog raspustaZavršetak zimskog raspustaPočetak drugog polugodištaPočetak proljetnog raspustaZavršetak drugog polugodišta za učenike 9. razredaZavršetak drugog polugodišta za učenike od 1. do 8. razredaPočetak ljetnjeg raspusta


Siguran put ka uspjehu podrazumijeva da uvijek treba pokušati još jednom.

Tomas Edison