Javna ustanova

"Druga osnovna škola"

Gračanica

Bosna i Hercegovina

Direktor :


Sekretar:


Fax:


+387 35 708 333


+387 35 705 100


+387 35 705 100


Patriotske lige bb


75320 Gračanica


Bosna i Hercegovina

drugaosgracanica@bih.net.ba


www.druga-os.com.ba

Druga Osnovna škola/Aktuelnosti

© 2015-2016 Sva prava pridržana. JU Druga osnovna škola - Gračanica | Uslovi korišćenja | Pravila privatnosti | Developed by ADI
Kodeks ponašanja učenikaČlan 1. Osnovna škola je obavezna. Učenik je dužan da redovno pohađa nastavu, da donosi školski pribor i izvršava školske obaveze.


Član 2. Svako izostajanje sa nastave učenik je dužan da pravda ljekarskim opravdanjem, nakon


odsustvovanja od škole više od 1 dan.


Član 3. Učeniku može roditelj ili staratelj (bez ljekarskog opravdanja) opravdati izostanak u trajanju


najduže do 1 dan.


Član 4. Učenik je dužan da u učionicu uđe prije nastavnika.


Član 5. Učenik ne može napustiti čas bez odobrenja nastavnika koji drži taj čas.


Član 6. Učenik je dužan da savjesno radi na usvajanju znanja, vještina i vrijednosti propisanih NP i


programom i u skladu s tim ne ometa izvođenje nastave.


Član 7. Učenik je dužan da poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i drugih zaposlenih u školi.


Član 8. Riječnik koji koriste učenici u školi mora biti primjeren mjestu i osobi sa kojom komuniciraju.


Član 9. Mobilni telefoni, diskmeni, mp3 plejeri i slični uređaji moraju biti isključeni za vrijeme časa kako


ne bi ometali nastavu.


Član 10. Za vrijeme odmora pri mjenjanju učionica, na stepeništu i u hodnicima učenici ne smiju praviti


gužvu, buku i gurati se kako ne bi došlo do povrede.


Član 11. Za vrijeme nastave ne smije se narušavati red i tišina u školskoj zgradi i školskom dvorištu.


Član 12. Samovoljno napuštanje školskog objekta i dvorišta nije dozvoljeno. Za vrijeme trajanja nastave,


vannastavnih aktivnosti, kao i za vrijeme odmora, učenici borave u školskom prostoru i dvorištu.


Član 13. Učenik je dužan da u školu dolazi prikladno odjeven i pristojnog izgleda primjereno mjestu na


kome se nalazi (neprikladno je dolaziti u prekratkim suknjama, šortsevima, majicama na bretele i


sa velikim dekolteima, otkrivenog stomaka, nečiste i  neuredne kose...).


Član 14. Svaka prostorija u školi koristi se isključivo u svrhe kojima je namijenjena, na način kojim se


neprlja, neoštećuje prostorija, namještaj i oprema. Stoga se ne smije pisati, crtati, urezivati i


škrabati po školskim klupama, stolicama, zidovima niti na druge načine uništavati školska


imovina.


Član 15. Učenik, odnosno roditelj ili staratelj, odgovara za materijalnu štetu koju učenik nanese školi,


namjerno ili iz krajnje nepažnje.


Član 16. Učenici su dužni da prije napuštanja učionice, a naručito nakon konzumiranja užine, sokova i


ostalih grickalica, sve otpatke bace u kantu za smeće, odnosno ostave urednu učionicu.


Član 17. Za hitne informacije od značaja za rad odjeljenja, odjeljenskom starješini ili dežurnom nastavniku obraća se isključivo redar.


Član 18. Zabranjeno je izazivanje tuče i učešća u njoj, svađa i međusobno vrijeđanje učenika.


Član 19. Zabranjeno je unošenje predmeta sa oštrim sječivom ili ubodnih predmeta, petardi, upaljača i


drugih predmeta koji mogu povrijediti učenike i ugroziti opću bezbijednost.


Član 20. Zabranjeno je posjedovanje, upotreba ili podsticanje na upotrebu alkohola, cigareta i narkotičkih  sredstava u školi, na izletima, ekskurzijama i svim ostalim aktivnostima u organizaciji škole.


 


Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad.

Lao Ce